Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Infonet Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Towarowej 2, 43-300 Bielsko-Biała, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000323192, NIP 553-20-87-889, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 1 201 000,00 zł (dalej: Infonet Projekt SA).
 2. Podstawę przetwarzania moich danych stanowi wyrażona przeze mnie dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Moje dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów wskazanych w wyrażonej przeze mnie zgodzie.
 5. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda.
 6. W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”), przed przekazaniem danych użytkownika Infonet Projekt S.A. upewni się, że odbiorca danych zapewni odpowiednią ochronę praw użytkownika oraz odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, to znaczy spełniający wymogi wynikające z prawa Unii Europejskiej.
 7. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.
 8. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne.
 9. Jestem uprawniony/a do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Jestem uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez Infonet Projekt S.A., zapraszamy do kontaktu z naszym Administratorem Systemów Informatycznych:
Adres e-mail: asi@infonet-projekt.pl
Adres pocztowy: Administrator Systemów Informatycznych, Infonet Projekt SA, ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała

 

powrót do strony głównej >>