Strona główna Usługi IT

Usługi IT

Budując długofalowe relacje z klientami, znamy i środowisko IT i gwarantujemy ciągłość biznesową na każdym etapie współpracy.

— Partnerzy
LinkedIn Facebook

Audyt

Infrastruktura sprzętowa to jeden z filarów działania organizacji. Każda poważniejsza operacja związana z jej zmianą, rekonfiguracją czy rozbudową powinna być gruntownie przygotowana. Właśnie dlatego projekty dotyczące infrastruktury IT poprzedzamy audytem.

Zależy nam, by maksymalnie zabezpieczyć wdrożenie zmiany i zaprojektować najbardziej korzystne rozwiązanie. Audyt pozwala precyzyjnie zaplanować koszty oraz uniknąć ewentualnych błędów, pułapek i innych przykrych niespodzianek w projekcie. 

W ramach audytu weryfikujemy użytkowaną infrastrukturę. Inwentaryzujemy sprzęt i środowisko wirtualne. Analizujemy również rezultaty, które oczekiwane są po zakończeniu projektu.

Wynikiem audytu może być:

dokumentacja aktualnego stanu środowiska
pełna inwentaryzacja środowiska sprzętowego i wirtualnego
zdefiniowanie elementów bezpieczeństwa
wskazanie optymalnego harmonogramu backupów
rekomendacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie konfiguracji poszczególnych sfer badanego środowiska
precyzyjne rekomendacje dotyczące zmian w infrastrukturze IT organizacji

W tym zakresie oferujemy:

inwentaryzację środowiska Klienta
opracowanie dokumentacji środowiska IT
weryfikację zgodności aktualnego środowiska z posiadaną dokumentacją
stworzenie rekomendacji środowiska dla wymaganego scenariusza: rozbudowy, zapewnienia wysokiej dostępności danych lub zabezpieczenia dostępu do danych

Integracja i optymalizacja infrastruktury IT

Naszą pracę rozpoczynamy od analizy środowiska klienta, przygotowujemy dokumentację i badamy potencjał infrastruktury w odniesieniu do zgłoszonych potrzeb organizacji. Optymalizujemy zasoby, a jeśli zgłaszane potrzeby wykraczają poza potencjał posiadanego sprzętu, prowadzimy projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury.

Rekomendowane przez nas rozwiązania spełniają najbardziej wymagające parametry wydajności, dostępności i bezpieczeństwa.

Jako partner światowej klasy producentów technologii, oferujemy dostawy rozwiązań wraz z zastosowaniem rekomendowanych najlepszych praktyk.

 

W tym zakresie oferujemy:

inwentaryzację środowiska IT i analizę jego potencjału
rekomendacje dotyczące integracji infrastruktury
dobór optymalnych rozwiązań sprzętowych pod kątem specyfiki wymagań
dostawę sprzętu, instalację i konfigurację
wsparcie merytoryczne, konsulting i szkolenia
wsparcie w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa informacji
możliwość świadczenia usług zarządzania i utrzymania infrastruktury

Migracje

Wiele organizacji staje wobec konieczności dokonania istotnych zmian w użytkowanej infrastrukturze IT. Wymiana platformy wirtualizacji, rozbudowa lub zmiana macierzy dyskowych czy przejście na inny system backupu – tego rodzaju decyzje wymagają specjalistycznej wiedzy, kompetencji i czasu. W takich sytuacjach wiele firm decyduje się na pomoc zewnętrznych ekspertów, których doświadczenie pozwoli sprawnie i bezpiecznie przejść przez cały proces zmiany.

Naszym zadaniem jest pomóc w każdym projekcie zmiany infrastruktury w najbardziej efektywny sposób. Zapewniamy najkrótszy z możliwych czas migracji, brak przestojów środowiska i odpowiednie zabezpieczenie danych. 

W projekcie migracji nasz zespół formułuje harmonogram w oparciu o najlepsze praktyki, w tym konfiguracyjne, zalecane przez poszczególnych producentów technologii.

Co zyskujesz współpracując z nami?

oszczędność czasu i kosztów
brak obciążenia działu IT organizacji
proces zgodny z harmonogramem
ciągłość działania środowiska w trakcie migracji
wysoki poziom bezpieczeństwa danych
pewność migracji z zachowaniem najlepszych praktyk

W tym zakresie oferujemy:

audyt migrowanego środowiska przed projektem
opracowanie procedur dla środowiska po migracji
przygotowanie harmonogramu migracji
weryfikację środowiska po migracji

Relokacje

Dla działów IT każdy przypadek relokacji sprzętu jest wyzwaniem wymagającym rzetelnego zaplanowania. 

Opracowywane przez nas plany relokacji uwzględniają dobór odpowiednich środków transportu oraz personelu, który bierze odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie operacji.

Zespół naszych inżynierów wyspecjalizowanych w projektowaniu, budowie i zarządzaniu infrastrukturą IT jest gwarantem dobrze opracowanego planu i jego realizacji. W projektach zapewniamy stock magazynowy, który jest zabezpieczeniem w przypadku ewentualnych awarii urządzeń po wykonanej relokacji.

Relokacje odbywają się między już istniejącymi ośrodkami danych lub do nowych ośrodków. W obu przypadkach służymy wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz technicznej realizacji tego typu projektów.

W tym zakresie oferujemy:

inwentaryzację połączeń przed relokacją
ubezpieczenie relokowanego sprzętu
testy sprzętu po relokacji
zabezpieczenie części w przypadku awarii

Outsourcing procesów IT

Jako partner producentów najlepszych technologii sprzętowych zapewniamy pełne wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną. Dla wielu organizacji powierzenie opieki nad sprzętem doświadczonemu integratorowi to najlepszy sposób na poprawę efektywności działu IT, optymalizację kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa danych. Klient otrzymuje również dostęp do kompetencji zespołu inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji złożonych projektów dla najbardziej wymagających firm i instytucji.

W tym zakresie oferujemy:

audyt infrastruktury IT
rekomendacje założeń dotyczących wsparcia oraz optymalizacji infrastruktury
zapewnienie wymaganej dostępności zasobów, wydajności i bezpieczeństwa
wsparcie w doskonaleniu polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT i danych
konsulting, szkolenia i wsparcie w doborze najlepszych opcji w zakupie nowych technologii

    Po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną