Złożone potrzeby, nowe możliwości - ITManager w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

poniedziałek, Lipiec 26, 2021

Urząd Miasta Bielska-Białej

Z każdym rokiem rośnie stopień wykorzystywania systemów informatycznych w administracji publicznej. Przed działami IT pojawiają się nowe wyzwania, których realizację wspierają zaawansowane rozwiązania technologiczne. Poprzez centralizację procesów czy automatyzację zadań można generować oszczędności czasu i kosztów. Na modernizację posiadanych rozwiązań, które wspierają zarządzanie zasobami i procesami IT, zdecydował się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Aby usprawnić proces wymiany informacji i zunifikować systemy Departament Cyfryzacji i Informatyki wdrożył system ITManager.

 

Siedziba Urzędu znajduje się w Katowicach, które stanowią jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto policentrycznej aglomeracji górnośląskiej. Realizację wybranych zadań, poza siedzibą urzędu, zapewniają zespoły zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku-Białej.

 

Wybór systemu klasy IT Service Management w UMWŚ


Do zasadniczych zadań Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organom samorządu Województwa w należytym wykonywaniu ich zadań i kompetencji. W ich realizacji bierze udział 1441 pracowników. Nowoczesny system klasy IT Service Management (ITSM) technologicznie wspiera jednostkę w bieżącym funkcjonowaniu przez - zgodne z najlepszymi praktykami - centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT.


Jednym z wymogów, które miał spełnić nowy system ITSM, było zapewnienie automatycznego odczytu informacji na temat posiadanego sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji. Istotne było również umożliwienie szybkiej i bezpiecznej zdalnej pomocy pracownikom Urzędu. Kluczowym elementem procesu wdrożenia była stabilność działającego środowiska IT. Ingerencja nowych narzędzi w działające aplikacje, systemy czy urządzenia zawsze budzi największe obawy. Nie bez znaczenia jest także dostęp do tego samego zakresu informacji, których dostarczał poprzedni system. W przypadku instalacji oraz konfiguracji systemu ITManager wszystkie prace zostały szczegółowo zaplanowane i wykonane bez wpływu na newralgiczne elementy infrastruktury - mówi Leszek Wawszczyk, Kierownik Referatu Zarządzania Aplikacjami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 

Przeczytaj całe case study na stronie systemu ITManager przejdź >>

 

powrót >>